Terapia w gabinecie lekarza rodzinnego 3/2019

Terapia w gabinecie lekarza rodzinnego 3/2019
Producer:
Terapia Media Sp. z o.o.

Price: 23.00 zł
Prices in other shops:: 23.00 zł
Notify your friend

Redaktor naczelna:
prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska

Redaktor tematyczny:
prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

Spis treści:

 

 • Czy zawsze donosowy steroid w ANN? Czy każdy?
 • Czym się kierować przy wyborze inhalacyjnych leków proszkowych zawierających formoterol?
 • Czy lekarz rodzinny może rozpoznawać i leczyć astmę?
 • Czy lekarz rodzinny ma prawo rozpoznać i leczyć astmę – aspekty prawne
 • Karbocysteina – mukokinetyk o dobrze udokumentowanej aktywności
 • Antagoniści receptora P2X3  w leczeniu przewlekłego kaszlu
 • Dlaczego leki z grupy SYSADOA stanowią skuteczne uzupełnienie leczenia przeciwbólowego u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów
 • Aceklofenak  – leczenie bólu z wyczuciem
 • Odczyny fototoksyczne i fotoalergiczne jako konsekwencja miejscowego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • Aktualne standardy leczenia nadciśnienia tętniczego w gabinecie lekarza rodzinnego
 • Przewlekła niewydolność serca  – leczenie w gabinecie lekarza rodzinnego
 • Koenzym Q10 w praktyce klinicznej
 • Postępowanie terapeutyczne u chorych z NAFLD
 • Czy możemy namnożyć swój własny mikrobiom jelitowy? Rola arabinogalaktanu i laktoferyny (Fibraxine)
 • Nadwrażliwość na substancje pomocnicze obecne w lekach  – narastający problem praktyczny
 • Ekspozycja na alergeny soi z nietypowych i niespodziewanych źródeł  – komentarz
 • Opieka nad pacjentką z zespołem Turnera. Przypadek pacjentki z rozpoznaniem zespołu Turnera w wieku 42 lat

 

 

Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny – cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 50.01, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5


www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion