TERAPIA gastroenterologia - Kryteria Rzymskie IV 1/2017

TERAPIA gastroenterologia - Kryteria Rzymskie IV 1/2017

Price: 23.00 zł
Notify your friend

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Leszek Paradowski, dr hab. n. med. Agata Mulak
ISSN: 1230-3917
Punktacja: 50.81 ICV (Index Copernicus)   

Spis treści:

  • Interakcje jelitowo-mózgowe – nowe aspekty patogenetyczne
  • Zaburzenia przełyku
  • Zaburzenia żołądka i dwunastnicy
  • Zaburzenia jelit
  • Zaburzenia bólowe przewodu pokarmowego ośrodkowo-zależne
  • Zaburzenia pęcherzyka żółciowego i zwieracza Oddiego
  • Zaburzenia odbytu i odbytnicy
  • Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego u niemowląt, dzieci i młodzieży
  • Zespół jelita nadwrażliwego – zadania psychiatry i psychologa
  • Koszty diagnostyki i leczenia zespołu jelita nadwrażliwego

Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny    -    cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje    5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 50.81, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion