TERAPIA w gabinecie lekarza rodzinnego 12/2016 (wersja PDF)

TERAPIA w gabinecie lekarza rodzinnego 12/2016 (wersja PDF)

Price: 20.00 zł
Notify your friend

Kupując wersję elektroniczną miesięcznika TERAPIA otrzymają Państwo plik w formacie PDF na wskazany w czasie składania zamówienia adres e-mail.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
ISSN: 1230-3917
Punktacja: 50.81 ICV (Index Copernicus)

Spis treści:

 • Nowe wytyczne rozpoznawania i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca – subiektywne spojrzenie lekarza praktyka
 • Zastosowanie spironolaktonu w terapii trudnego w kontroli nadciśnienia tętniczego – wskazówki praktyczne
 • Częstość występowania niedokrwistości u chorych hospitalizowanych z powodu zaostrzenia nieswoistych chorób zapalnych jelit
 • Ocena technologiczno-farmaceutyczna zawiesin donosowych z furoinianem mometazonu
 • Komentarz do publikacji
 • Bilastyna – nowe dane kliniczne o znanym leku przeciwhistaminowym
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc – 3 kroki od diagnozy do terapii
 • Łysienie – diagnostyka i leczenie
 • Ból neuropatyczny – epidemiologia, patomechanizm i metody leczenia
 • Ból dolnego odcinka kręgosłupa – rozpoznawanie i leczenie w codziennej praktyce lekarskiej
 • Witamina D „revisited”. Przyczyny niedoboru witaminy D i jej właściwa suplementacja


TERAPIA w gabinecie lekarza rodzinnego
jest kwartalnikiem, skierowanym do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i internistów. Prezentuje nowoczesną multidyscyplinarną tematykę, przegląd metod diagnostycznych i terapeutycznych najczęstszych schorzeń.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 50.81, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion