TERAPIA gastroenterologia 10/2016 (wersja PDF)

TERAPIA gastroenterologia 10/2016 (wersja PDF)

Price: 20.00 zł
Notify your friend

Kupując wersję elektroniczną miesięcznika TERAPIA otrzymają Państwo plik w formacie PDF na wskazany w czasie składania zamówienia adres e-mail.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
ISSN: 1230-3917
Punktacja: 4,76 IC (Index Copernicus)  

Spis treści:

 • Leczenie choroby refluksowej przełyku – co nowego?
 • Krwawienie z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego – diagnostyka i leczenie
 • Endoskopowe metody leczenia otyłości
 • Rola mikrobiomu jelitowego w wybranych chorobach przewodu pokarmowego
 • Glikokortykosteroidy w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit
 • Zakażenie Clostridium difficile u pacjentów z nieswoistymi zapalnymi chorobami jelit
 • Zespół jelita nadwrażliwego – aktualne spojrzenie
 • Postępowanie po polipektomii polipów jelita grubego
 • Kliniczne zastosowania terlipresyny w gastroenterologii
 • Rola stresu oksydacyjnego w uszkodzeniu wątroby – czy istnieją skuteczne sposoby leczenia?
 • Incydentaloma w trzustce – zasady postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem zmian torbielowatych
 • Zastosowanie diety low FODMAP w zespole jelita nadwrażliwego
 • Dieta bezglutenowa – fakty i mity


Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny - cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.  

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 4,76, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion