Terapia w gabinecie lekarza rodzinnego 9, z.2/2016 (wersja PDF)

Terapia w gabinecie lekarza rodzinnego 9, z.2/2016 (wersja PDF)
Producer:
Warsaw Voice SA

Price: 20.00 zł
Notify your friend

Kupując wersję elektroniczną miesięcznika TERAPIA otrzymają Państwo plik w formacie PDF na wskazany w czasie składania zamówienia adres e-mail.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
ISSN: 1230-3917
Punktacja: 4,76 IC (Index Copernicus)  

Spis treści:

 • Niedobór żelaza, jego następstwa kliniczne i leczenie
 • Zastój narządowy w niewydolności serca
 • Osteoporoza u pacjentów chorych na POChP
 • Czynniki warunkujące remisję wczesnodziecięcej obturacji i astmy
 • Farmakologiczne leczenie bólu w praktyce lekarza POZ i specjalisty, o czym należy pamiętać
 • Ocena skuteczności preparatu Calmapherol SC w leczeniu atopowego zapalenia skóry. Terapia atopowego zapalenia skóry
 • Fitoterapia w stanach zapalnych zatok
 • Zespół suchego oka
 • Leczenie dyslipidemii u chorych na cukrzycę
 • Dna moczanowa – rozpoznawanie i leczenie w codziennej praktyce lekarskiej
 • Miejsce naproksenu w farmakoterapii bólu – state of art 2016
 • Terapia wziewna chorób obturacyjnych – pomyślmy o tym, o czym nie myślimy!


TERAPIA w gabinecie lekarza rodzinnego jest kwartalnikiem, skierowanym do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i internistów. Prezentuje nowoczesną multidyscyplinarną tematykę, przegląd metod diagnostycznych i terapeutycznych najczęstszych schorzeń.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 4,76, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5  

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion