TERAPIA kardiologia – niewydolność serca 9,z.1/2016

TERAPIA kardiologia – niewydolność serca 9,z.1/2016

Price: 23.00 zł
Notify your friend

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Redaktor tematyczny: dr hab. n. med. Marcin Gruchała, prof. nadzw. GUMed, dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski, prof. nadzw. GUMed
ISSN: 1230-3917
Punktacja: 4,76 IC (Index Copernicus)

Spis treści:

 • Kiedy rozpoznać niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory?
 • Nowe metody echokardiograficzne w ocenie dysfunkcji mięśnia sercowego
 • Zastosowanie tomografii komputerowej w diagnostyce pacjentów z niewydolnością serca
 • Nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca
 • Pacjent z niewydolnością serca i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – trudności diagnostyczne i terapeutyczne
 • Częstość rytmu serca u chorego z niewydolnością serca – czy ma znaczenie?
 • Nadciśnienie płucne w przebiegu chorób lewego serca
 • Wysiłek fizyczny pacjentów z niewydolnością serca – jak zalecać?
 • Nowości w hamowaniu układu renina-angiotensyna-aldosteron w niewydolności serca
 • Trimetazydyna w przewlekłej niewydolności serca
 • Leczenie kolejnego zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca – czy jest miejsce dla leczenia inotropowo dodatniego?
 • Postępowanie w oporności na diuretyki w przebiegu niewydolności serca
 • Leczenie immunosupresyjne i jego powikłania u pacjentów po przeszczepieniu serca
 • Mechaniczne wspomaganie serca jako metoda leczenia krańcowej niewydolności krążenia i pomost do przeszczepienia serca

 

Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny - cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.  

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 4,76, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion