TERAPIA nefrologia 6,z.1/2016

TERAPIA nefrologia 6,z.1/2016

Price: 23.00 zł
Notify your friend

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska

Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska

ISSN: 1230-3917

Punktacja: 4,76 IC (Index Copernicus)

Spis treści:

 • Aktualne zasady dotyczące stosowania czynników erytropoetycznych w przewlekłej chorobie nerek
 • Zmiany w nerkach w sarkoidozie
 • Nefropatia arystolochowa
 • Torbiele nerek u dorosłych – kiedy należy się niepokoić?
 • Diagnostyka nawracających zakażeń układu moczowego u dzieci
 • Nerki w chorobach reumatycznych
 • Zasady rozpoznawania i leczenia hiponatremii. Podsumowanie wytycznych europejskich z 2014 r.
 • Stosowanie leków przeciwdepresyjnych w przewlekłej chorobie nerek
 • Miejsce cyklosporyny w leczeniu pierwotnych glomerulopatii
 • Inhibitory kalcyneuryny po przeszczepieniu nerki
 • Parikalcytol w leczeniu pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
 • Miejsce statyn w prewencji nefropatii kontrastowej

Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny - cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 4,76, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion