TERAPIA alergologia 4/2016 (wersja PDF)

TERAPIA alergologia 4/2016 (wersja PDF)

Price: 20.00 zł
Notify your friend

Kupując wersję elektroniczną miesięcznika TERAPIA otrzymają Państwo plik w formacie PDF na wskazany w czasie składania zamówienia adres e-mail.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
ISSN: 1230-3917
Punktacja: 4,76 IC (Index Copernicus)  

Spis treści:

 • Nowości 2016 w terapii biologicznej astmy oskrzelowej
 • Co nowego w wytycznych leczenia astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
 • Czy umiemy zapobiec astmie u dzieci?
 • Co oznacza optymalna kontrola choroby w astmie oskrzelowej?
 • Złożona terapia przeciwzapalna w astmie – glikokortykosteroid z lekiem antyleukotrienowym podawane raz dziennie
 • Dlaczego w leczeniu astmy oskrzelowej istotny jest wybór terapii doraźnej?
 • Efektywność leczenia u chorych na astmę palących tytoń
 • Problemy z astmą u chorych w wieku podeszłym, jak sobie z nimi radzić?
 • Nowoczesne leki do leczenia POChP (terapia LABA/LAMA)
 • Czy badanie morfologii krwi może pomóc w doborze terapii POChP?
 • Psychoterapia u chorych z chorobami obturacyjnymi dróg oddechowych opornymi na farmakoterapię
 • Eozynofilowe zapalenie przełyku
 • Dodatki do żywności a nietolerancja pokarmowa: nigdy nie rozwiązany problem
 • Co nowego w światowych wytycznych immunoterapii alergenowej? Najistotniejsze zmiany od wydania polskich standardów z 2010 r.
 • Zastosowanie prowokacji donosowej w diagnostyce chorób alergicznych dla alergologa praktyka
 • Całoroczne i sezonowe zapalenie spojówek (kromoglikany)
 • Standardy postępowania w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych
 • Steroidy donosowe w alergicznym nieżycie nosa powinny być stosowane częściej

 

Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny - cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 4,76, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion