Terapia w gabinecie lekarza rodzinnego 3/2016

Terapia w gabinecie lekarza rodzinnego 3/2016

Price: 23.00 zł
Notify your friend

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
ISSN: 1230-3917
Punktacja: 4,76 IC (Index Copernicus)

  Spis treści:

 • Niedobory magnezu jako czynnik ryzyka wybranych schorzeń układu nerwowego – znaczenie reakcji na stres
 • Trimebutyna w chorobach przewodu pokarmowego – o czym warto wiedzieć lub pamiętać
 • Nowe badania przeczą niekorzystnej klinicznie interakcji klopidogrelu z inhibitorami pompy protonowej
 • Pacjent z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby i cukrzycą typu 2 – codzienne wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne w gabinecie lekarza rodzinnego
 • Tor oddechowy a leczenie chorób obturacyjnych
 • Glikokortykosteroidy wziewne w chorobach obturacyjnych oskrzeli u dzieci. Za dużo czy za mało? Za długo czy za krótko?
 • Współczesna terapia astmy – sztuka dokonywania wyborów
 • Skuteczność kliniczna i znaczenie terapii aksetylem cefuroksymu – czy tylko dawka? A może postać? Spojrzenie lekarza i farmaceuty
 • Karmienie sztuczne, wytyczne i praktyka
 • Postępowanie w grzybicy jamy ustnej u dzieci w codziennej praktyce lekarza
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów 2016 – nie jesteśmy bezradni
 • Tryptany w leczeniu migrenowych bólów głowy

TERAPIA w gabinecie lekarza rodzinnego jest kwartalnikiem, skierowanym do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i internistów. Prezentuje nowoczesną multidyscyplinarną tematykę, przegląd metod diagnostycznych i terapeutycznych najczęstszych schorzeń.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 4,76, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion