TERAPIA medycyna rodzinna (wersja PDF)

TERAPIA medycyna rodzinna (wersja PDF)
Producer:
Warsaw Voice SA

Price: 20.00 zł
Notify your friend

Kupując wersję elektroniczną miesięcznika TERAPIA otrzymają Państwo plik w formacie PDF na wskazany w czasie składania zamówienia adres e-mail.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz Rowińska

Redaktor tematyczny: dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas

ISSN: 1230-3917

Punktacja: 4,76 IC (Index Copernicus)

Spis treści:   

  • Współczesne metody diagnostyczne w gabinecie lekarza POZ
  • Choroba zwyrodnieniowa stawów – zalecenia postępowania w roku 2016
  • Pacjent z polimialgią reumatyczną w praktyce lekarza rodzinnego
  • Znaczenie i rola nieopioidowych leków przeciwbólowych w leczeniu bólu w praktyce lekarza rodzinnego
  • Zastosowanie systemu transdermalnego fentanylu w leczeniu bólu nienowotworowego w praktyce lekarza rodzinnego
  • Depresje w schorzeniach somatycznych – podejścia terapeutyczne
  • Diagnostyka i leczenie chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego
  • Terapia ciężkiej postaci astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u pacjentów z otyłością
  • Kaszel – różne przyczyny, różne postępowanie: wybrane problemy kliniczne
  • Manifestacje chorób alergicznych u niemowląt
  • Profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci – możliwości w POZ
  • Kamica układu moczowego u dzieci: zasady leczenia i profilaktyki
  • Opieka nad kobietą ciężarną w praktyce lekarza POZ – zasady farmakoterapii wybranych schorzeń
  • Kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentek z zespołem policystycznych jajników

Miesięcznik TERAPIA  jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny   -   cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje   5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 4,76,  punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion